விதி!!!

விண்ணை தொடும் போது, எம் மதி என்கிறோம்.

மண்ணில் விழும் போதோ, எம் விதி என்கிறோம்.

இதை நம் மதியின் சதி என்பதா?!?!

இல்லை அந்த விதியின் கதி என்பதா?!?!

Advertisements

2 thoughts on “விதி!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s