வெற்றியின் ரகசியம்

topofworld

வாழ்வில் வானளவு உயர்வேன் என்றேன் அன்று
பேராசை படாதே என்றார்கள்
இன்று… உயர்ந்து நிற்கிறேன் !
பெரிய கொள்கைவாதிடா நீ என்கிறார்கள்
அன்று போலவே இருந்தேன் இன்றும்… செவிடனாய்!

Advertisements

12 thoughts on “வெற்றியின் ரகசியம்

    1. @Kalai..
      Thanks for landing into my blog and for ur compliments…
      உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி… நிறைய எழுத கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறேன்…

  1. Nice poetry,Bala jee….But I am a bit confused of two words in ur poetry. Cud u pls tell what they mean??? What does ‘Sevidanai’ mean? I think it means Deaf. Am I right? And what about ‘Kolgaivaadidaa’? I’m a Great lover of Tamil language and Literature. Probably I have to settle in Madurai after my studies…But not sure….Eagerly waiting to learn Tamil…..Thanks a lot for the post……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s